Správa města Soběslavi s.r.o.


Přejdi na obsah

informacni system pro podnikatele

Předmětem smlouvy je obstarávání a zabezpečení činností týkajících se veřejně prospěšných služeb pro město Soběslav, místní část Nedvědice a Chlebov v těchto činnostech :

.

.

SMĚRNICE PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM OZNAČUJÍCÍ KOMERČNÍ CÍLE NA ÚZEMÍ MĚSTA SOBĚSLAV


Tento informační systém slouží k označování komerčních cílů na území města pomocí tabulí
o velikosti 1155x325 mm,včetně rámečku a to na základě uzavřené nájemní smlouvy se
Správou města Soběslavi s.r.o.

Nájemní smlouva se uzavírá minimálně na jeden rok.

Žadatel o umístění směrové tabule předloží na Městské policii města Soběslav grafický návrh
umístění tabulí na sloupy veřejného osvětlení.

Po obdržení souhlasu k umístění uzavře žadatel smlouvu se Správou města Soběslav na jejich
instalaci. Výrobu tabulí si hradí a zajišťuje žadatel sám.

Poplatek za umístění jedné tabule činí 1 000 Kč + DPH ročně.
Dále je postupováno podle nájemní smlouvy mezi nájemcem a pronajimatelem.

o nás | služby | střediska | koupaliště | kontakty | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku